Велосипедни новини за планинско и шосейно колоездене от България и чужбина
MTB
Търсене на велосипедни новини  

Новини : Становище-отговор на доц. Колев от НСА за работата на БКС
12/2/2013 20:36:20
В Probike-bg днес получихме становище на доц. д-р Иван Колев от Националната спортна академия /НСА/, адресирано до колоездачните клубове и до ръководството на Българския колоездачен съюз /БКС/. Публикуваме го без редакторска намеса. 

Доц. д-р Иван Колев

   „Уважаеми колеги, запознах се с отговора на ръководството на БКС относно моето становище от 30 януари 2013 г. Впечатлението ми от написаното е, че става въпрос за необосновано и неаргументирано представяне на факти от страна на уважаемите ръководители на БКС.

В интерес на истината, очаквах подобно слабо и неясно изложение, но чак пък толкова слабо - не. Явно това е белег за некомпетентността на хората, които сега са начело на съюза.

Искам да уверя уважаемите ръководители, че моите действия са продиктувани единствено от желанието ми за просперитет на нашия колоездачен спорт, а що се отнася до моята научна титла и до професионалните ми позиции, то те ме задължават да устоявам безпристрастно, обективно и коректно своите гледища - и научни, и практически.

Уважаеми колеги, навярно сте прочели писмото от БКС, но позволете ми все пак да ви запозная накратко с неговата фактология, за да добиете по-пълна представа за професионалната несъстоятелност на онези, които управляват в момента българското колоездене.

Започвам с въпроса дали бе редовно заседанието на Управителния съвет /УС/ от 30 януари 2013 г. Според устава на БКС - чл.27./2/, то бе нередовно. На заседанието присъстваха: Петър Бончев, Николай Колев и Светослав Енкин, представляващ Максим Митков. Дори и с пълномощното, дадено от Светослав Глосов на Петър Бончев, пак нямаше кворум за заседанието. Въпреки това то започна - със закъснение от близо час. Към края на заседанието дойде още един член на УС - Васил Корцанов, и с него вече бе постигнат така желаният кворум. Но защо заседанието изобщо започна в нарушение на Устава? 

Всичко това стана в присъствието на Веско Михайлов, председател на Републиканската съдийската колегия, който има само съвещателен глас, и на Симеон Стоилов, представляващ Николай Титев, който, също като мене, няма право на глас заради нехайството на ръководството на БКС да узакони документите в съда.

Още едно доказателство за некомпетентността на ръководството: то твърди, че членовете на Управителния съвет са 9. Припомням, че на отчетно-изборното събрание на 2 март 2012 г. делегатите гласуваха бройката на членовете на УС да бъде увеличена от 9 на 11. Протоколите от събранието впоследствие бяха узаконени от съда, а на събрание на 17 юли 2012 г. бе гласувано Титев и аз да допълним бройката на членовете на УС до 11. От тогава до днес обаче председателят на БКС Петър Бончев и заместник-председателят Николай Колев не изпълняват решението на Общото събрание - най-висшият орган на управление на БКС. Така не бе узаконен вотът на членовете на Общото събрание и за пореден път - погазен уставът на БКС.

Ръководството говори за законодателството на Република България и за устава на БКС. Препоръчително е, когато става дума за важни нормативни документи, да бъдат цитирани точно членовете и точките от тях. По този начин господата биха имали поне малко тежест.

Колеги, некоректни са приказките на членовете на ръководството, че върху тях е оказван натиск да бъде свикано Общо отчетно събрание. Такова събрание е задължително да бъде свикано, съгласно Чл. 10./2/ от Устава на БКС. А съгласно член 30./3/ - да ръководството да направи отчет на работата.

Всеки, който е прочел безсмисления отговор на господата от управата на БКС, ще придобие представа за некомпетентността им и от оправдания като - цитирам - "нямаме достатъчно готовност", "тепърва предстои по голяма яснота", "труден финансов период", "сериозни изпитания", "нямаме яснота" и т. н. Уважаеми колеги, сами си правете изводите.

Ръководството споменава, че според Устава заседанията на УС трябва да се правят всеки месец. Трябва, но не се правят, а това изрично е указано в Чл.21/1/ от Устава. От протоколната книга на заседанията на УС ясно се вижда, че през август и септември 2012 г. УС не е заседавал.

В заключение, уважаеми колеги, след като наблюдавах и анализирах работата на ръководството на БКС през последната година, правя следните изводи:

Управлението на БКС е лошо и непрофесионално във всички аспекти на съвременния мениджмънт – финансов, кадрови, материално-технически, маркетингов и пр. Това издава силен недостиг на управленска култура и координация. Ето защо заявявам, че категорично се разграничавам от хората, които управляват днес българското колоездене. Оставам обаче с надеждата, че следващото общо събрание няма да е само отчетно, а ще бъде отчетно-изборно, за да гласуваме доверие на работещи, компетентни, знаещи и можещи ръководители на българския колоездачен спорт.“

 
 

Вижте галерията на album26  Вижте галерията на album26  Вижте галерията на album26

Случайна снимка от галериите


  
Магазини за велосипеди в цялата страна

  
Получавайте последните новини по RSS веднага след като се появят.

  

  

  
Велосипедни новини от чужбина